Najave

14. 11. 2017. Najave

Bezbednost dečjih igrališta

Nakon niza događaja koji su se odigrali u vezi sa pitanjima bezbednosti dece na igralištima, nerazumevanjima, tumačenjima i problemima u primeni odredbi Zakona o opštoj bezbednosti ...

05. 04. 2017. Najave

Seminar o značaju notifikacije tehničkih propisa

Ministarstvo privrede u sradnji sa PKS i Tvining projektom „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti proizvoda u Republici ...

28. 10. 2016. Najave

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Ministarstvo privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta sprovodi javnu raspravu o Predlogu pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno ...

31. 12. 2014. Najave

Javna rasprava o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture ...

04. 03. 2013. Najave

Prezentacija Priručnika u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GIZ i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad - Centar za privredni ...

05. 07. 2012. Najave

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

Javna rasprava o Predlogu pravilnika sprovodi se u periodu od 6. jula do 1. oktobra 2012. godine ...