Najave

22. 07. 2019. Najave

Obuka za proizvođače, uvoznike i zastupnike opreme i podloge za dečja igrališta

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, organizuje obuku za projektante, proizvođače, uvoznike i zastupnike opreme za dečja igrališta i podloge za ...

19. 04. 2019. Najave

Seminar - Pravilnik i standardi o bezbednosti dečjih igrališta

Krajem prošle godine usvojen je prvi Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta u našoj zemlji, kojim se uređuje ova izuzetno važna oblast. Pravilnik se poziva na seriju standarda ...

16. 11. 2018. Najave

Kilogram je spreman za redefiniciju

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM), kao nacionalna metrološka institucija, saopštava da će se 16. novembra 2018. godine na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i ...

18. 06. 2018. Najave

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji

Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o akreditaciji u periodu od 20. juna do 10. jula 2018. godine ...

17. 05. 2018. Najave

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta

U Ministarstvu privrede je u toku izrada novog tehničkog propisa u cilju regulisanja oblasti bezbednosti dečjih igrališta ...

14. 11. 2017. Najave

Bezbednost dečjih igrališta

Nakon niza događaja koji su se odigrali u vezi sa pitanjima bezbednosti dece na igralištima, nerazumevanjima, tumačenjima i problemima u primeni odredbi Zakona o opštoj bezbednosti ...

05. 04. 2017. Najave

Seminar o značaju notifikacije tehničkih propisa

Ministarstvo privrede u sradnji sa PKS i Tvining projektom „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti proizvoda u Republici ...

28. 10. 2016. Najave

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Ministarstvo privrede – Sektor za infrastrukturu kvaliteta sprovodi javnu raspravu o Predlogu pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno ...

31. 12. 2014. Najave

Javna rasprava o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

Ministarstvo privrede - Sektor za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu sprovodi javnu raspravu o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture ...

04. 03. 2013. Najave

Prezentacija Priručnika u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GIZ i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad - Centar za privredni ...