Najave

Seminar o značaju notifikacije tehničkih propisa

Ministarstvo privrede u sradnji sa PKS i Tvining projektom „Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti proizvoda u Republici Srbiji“ organizuje Seminar o značaju notifikacije tehničkih propisa, koji će se održati 12. aprila 2017. godine

Seminar se organizuje radi podizanja svesti o mogućnosti privrednih subjekata da učestvuju u kreiranju pravnog  okvira za stavljanje proizvoda na tržište u smislu preventivnog delovanja na tehničke prepreke u trgovini, kako u domaćim tako i u inostranim tehničkim propisima.

Svojim sugestijama i komentarima na tehničke propise u fazi njihove pripreme, privredni subjekti omogućavaju nesmetano funkcionisanje tržišta i celokupnog sistema tehničkog zakonodavstva.

Zainteresovani se mogu prijaviti elektronskim putem na eu@pks.rs, najkasnije do 11. aprila 2017. godine, do 16.00 časova.

Za dodatne informacije i pitanja možete se obratiti Centru za EU integracije, na broj telefona 011/33 00 937.