Najave

EU PROJEKAT ZA ENERGETSKO OZNAČAVANjE I EKO DIZAJN PROIZVODA

Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u projektu EU za energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda

U okviru projekta EU za energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda – Projekat “Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa direktivom o energetskom označavanju proizvoda i ekodizajn direktivom” zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije objavljuje Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u realizaciji projekta. 

 Izjava o odricanju od odgovornosti:

„Ovaj poziv objavljen je uz finansijsku pomoć Evropske unije. Za sadržinu ovog teksta isključivo je odgovoran konzorcijum GFA konsalting grupe, i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.“