Najave

Sednica Saveta za kvalitet

Prva sednica Saveta za kvalitet će biti održana u Palati Srbija, sala 368 (III sprat, ulaz istočno krilo), dana 15. marta 2022. godine sa početkom u 10 časova.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj dana 13. januara 2022. godine, donela Odluku o obrazovanju Saveta za kvalitet, Broj: 02-12278/2021, kao stručnog savetodavnog tela sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji. 

Zadatak Saveta biće praćenje i analiza sprovođenja aktivnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, davanje mišljenja i preporuka, kao i razmatranje pitanja od značaja za razvoj i unapređenje infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji.  

Za predsednika Saveta imenovan je g. Milan Ljušić, državni sekretar u Ministarstvu privrede, dok je za zamenika predsednika imenovan g. Miodrag Dugandžija, vršilac dužnosti pomoćnika ministra u istom ministarstvu.