Događanja

KRAJ PROJEKTA IPA 2017

U Sektoru za kvalitet i bezbednost proizvoda, dana 1. novembra 2022. godine održan je sastanak na temu projekta IPA 2017 koji će zvanično biti okončan 2. novembra 2022. god.

Sastanak je organizovan na inicijativu Martina Klauckea, visokog zvaničnika Delegacije EU u Republici Srbiji, u cilju sagledavanja realizovanih projektnih aktivnosti i davanja preporuka za dalji napredak u oblasti infrastrukture kvaliteta, a koje je šef projekta, ekspert Francisko Verdera, izneo i predložio za naredni period. 

Sastanku su pored predstavnika Sektora prisustvovali i predstavnici organa tržišnog nadzora kao i predstavnici Delegacije EU u Republici Srbiji.