Događanja

Vitas: Kvalitet neophodan za konkurentnost srpske privrede

V.d. pomoćnika ministra Nikola Vitas održao je sastanak sa delegacijom Direkcije za mere i dragocene metale na čelu sa direktorom Čedomirom Belićem, gde su razgovarali o aktuelnim temama u oblasti infrastrukture kvaliteta.

„Kvalitet i bezbednost proizvoda su važni su za obezbeđivanje konkurentnosti srpske privrede. U tom smislu posao koji obavlja Direkcija za mere i dragocene metale, kao organ uprave u sastavu Ministarstva privrede koji se odnosi na primenu odgovarajuće infrastrukture merenja koja obezbeđuje tačna, pouzdana i poštena merenja, značajan je za  prosperitet i unapređenje kvaliteta života građana“, podvukao je Vitas. 

Kako je naveo, dobar dijalog ne samo unutar institucija, već i između države i privrednika, je od krucijalne važnosti za postizanje prosperiteta.

„Srpska privreda kreće se uzlaznom putanjom, zato moramo da nastavimo da radimo aktivno na obezbeđivanju dobrih rezultata“, podvukao je on.

Sagovornici su razgovarali o budućim planovima, koji će doprineti većem razvoju infrastrukture kvaliteta.

Ovom prilikom takođe su razmatrana pitanja u vezi sa realizacijom Plana rada Vlade za 2022. godinu koji se odnosi na metrologiju, kao i o budućim projektima podrške u ovoj oblasti, posebno o inicijativi Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda za učešće u projektu IPA 2021, koji bi trebalo da počne sledeće godine, a koji se tiče slobodnog kretanja robe.