Događanja

Projekat „Proizvod Info“

U sredu, 14. juna 2023. godine u prostorijama Ministarstva privrede održan je završni sastanak tima za realizaciju projekta „Proizvod Info“ .

Na sastanku je ukratko  predstavljena finalna projektna dokumentacija, realizovane aktivnosti i budući planovi imajući u vidu da je na osnovu Ugovora o pružanju usluge „Proizvod info“ - Izrada projektne dokumentacije sa tehničkim specifikacijama za softversko rešenje i hardversko-komunikacionu infrastrukturu, sa analizom stanja i potreba, između Ministarstva privrede  i Key4S doo Beograd, dana 7.6.2023. godine  potpisan  ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI dokumenta „Proizvod-info Portal infrastrukture kvaliteta“, kojim se potvrđuje da su realizovane faza 2. i 3. ovog projekta, dok je ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI dokumenta „FAZA 1: Prikupljanje  informacija i analiza postojećeg stanja“ je potpisan u februaru 2022. godine.