Događanja

Obuka o TBT

8. i 9. marta 2011. godine održan je seminar o primeni Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini Svetske trgovinske organizacije (TBT). Seminaru su prisustvovali predstavnici ministarstava i drugih organizacija koje su nadležne za pripremi odnosno sprovođenje tehničkih propisa.

8. i 9. marta 2011. godine održan je seminar o primeni Sporazuma o tehničkim preprekama u trgovini Svetske trgovinske organizacije (TBT). 

Seminaru su prisustvovali predstavnici ministarstava i drugih organizacija koje su nadležne za pripremi odnosno sprovođenje tehničkih propisa.  

Seminar je organizovan u saradnji sa Sekretarijatom STO i švajcarskom konsultantskom kućom IDEAS Centre.  

Prezentacije sa ovog seminara možete pronaći u odeljku sajta Dokumenti/Prezentacije. 

boxPluginImg