Događanja

Održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem

U Ministarstvu finansija i privrede je 19. aprila 2013. godine održana obuka o primeni Pravilnika o vagama sa neautomatskim funkcionisanjem kojim je transponovana odgovarajuća evropska Direktiva

Obuka je organizovana za predstavnike proizvođača i uvoznika merila, kao i za predstavnike ovlašćenih tela za overavanje merila.

Prezentacije sa obuke možete preuzeti ovde:

Prezentacija Pravinika o neautomatskim vagama NAWI

Prezentacija Pravinika o neautomatskim vagama - dvojna primena

Prezentacija Pravinika o neautomatskim vagama - cilj i područje primene