Događanja

Poseta eksperata Evropske komisije i EPD

Unapređeni stalni dijalog i posete predstavnika Evropske komisije radi ocene stanja u oblasti slobodnog kretanja robe 23. I 24. maja 2011. godine

 

23. maja 2011. godine održan je sastanak Unapređenog stalnog dijaloga sa predstavnicima Evropske komisije na kome su predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Direkcije za mere i dragocene metale, Instituta za standardizaciju i Akreditacionog tela Srbije, predstavili aktivnosti i rezultate ostvarene u cilju uspostavljanja harmonizovanih pravila u oblasti slobodnog kretanja robe.  

Prezentacija Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. 

Predstavnici Evropske komisije posetili su Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i navedene ključne institucije infrastrukture kvaliteta i tržišnog nadzora 24. i 25. maja 2011. godine. 

Cilj posete je ocena zakonodavstva i institucionalnih kapaciteta za primenu evropskih pravila u oblasti slobodnog kretanja robe, a radi formiranja mišljenja o stepenu ispunjenosti usloav u ovoj oblasti za sticanje statusa zemlje kandidata za članstvo u EU.

Posete su bile vema uspešne i predstavnici Direktorata za preduzeća i industriju Evropske komisije uverili su se u visok nivo postignutih rezultata u uspostavljanju institucionalnog i pravnog okvira za nesmetano kretanje robe.