Događanja

Radionica o bezbednosti igračaka

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i IPA tvining projektom organizovalo je Radionicu “Bezbednost igračaka i inspekcijska kontrola u praksi"

Ministarstvo privrede, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i tvining projektom "Jačanje kapaciteta nacionalnog sistema za infrastrukturu kvaliteta i tela za ocenu usaglašenosti u Republici Srbiji" koji predvodi Češki konzorcijum (UNMZ, CMI, CAI), organizovalo je Radionicu “Bezbednost igračaka i inspekcijska kontrola u praksi", koja je održana 20. i 21. septembra  2016. godine, uz učešće gospodina Pol Vokera, eksperta na projektu.

Cilj radionice je bio jačanje kapaciteta inspekcijskih organa, u cilju zaštite potrošača, odnosno najmlađih korisnika ovih proizvoda, kao i  prikaz iskustava zemalja članica EU u implementaciji Direktive o bezbednosti igračaka- 2009/48/EZ.