Događanja

Republika Srbija postala punopravni član Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala

Konvencija o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II stupila je na snagu za Republiku Srbiju 24. juna 2020. godine, čime je Republika Srbija postala punopravni član ove Konvencije

Konvencija o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II  stupila je na snagu za Republiku Srbiju 24. juna 2020. godine, čime je Republika Srbija postala punopravni član ove Konvencije

(https://hallmarkingconvention.org/en/members). 

Donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o kontroli i žigosanju predmeta od dragocenih metala sa aneksima I i II  („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 4/20) od 5. marta 2020. godine, koji je stupio na snagu 13. marta 2020. godine, stvoreni su preduslovi za ostvarivanje punopravnog članstva Republike Srbije u Konvenciji. 

Konvencija je višestrani međunarodni ugovor koji je do danas zaključila 21 država (uključujući R. Srbiju). 

Punopravno članstvo Republike Srbije u Konvenciji doprineće smanjenju troškova izvoza predmeta od dragocenih metala jer za predmete koji su u Direkciji za mere i dragocene metale označeni žigom Konvencije (CCM-Common Control Mark) neće postojati obaveza dodatnog ispitivanja i/ili žigosanja u inostranstvu. Time se povećava konkurentnost domaćih proizvođača predmeta od dragocenih metala na inostranom tržištu, što je od posebnog značaja, imajući u vidu da ovu delatnost u Republici Srbiji pretežno obavljaju mikro i mala preduzeća. 

Punopravno članstvo Republike Srbije u Konvenciji takođe omogućava da se predmeti od dragocenih metala koji su označeni žigom Konvencije i koji su propisanog stepena finoće, mogu staviti na tržište Republike Srbije bez dodatnog ispitivanja, odnosno žigosanja.