Događanja

PTB Projekat „Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji“

Održan Treći sastanak članova Odbora Projekta

U okviru PTB projekta „Podrška infrastrukturi kvaliteta u Republici Srbiji“, koji sprovodi Nemački nacionalni metrološki institut u saradnji sa Ministarstvom privrede,  22. decembra 2020. godine, putem video linka, održan je Treći sastanak članova Odbora Projekta.