Događanja

Svetski dan metrologije – 20. maj 2021. godine

Tema Svetskog dana metrologije 2021. godine je Merenje u zdravstvu. Ova tema je izabrana kako bi se stvorila svest o važnoj ulozi koju merenje ima u zdravstvu, a time i dobrobiti svakog od nas.

20. maj je Svetski dan metrologije, koji se obeležava na godišnjicu potpisivanja Metarske konvencije 1875. godine. Ovaj sporazum pruža osnovu za svetski koherentni sistem merenja koji podupire naučna otkrića i inovacije, industrijsku proizvodnju i međunarodnu trgovinu, kao i poboljšanje kvaliteta života, zaštitu zdravlja i životne sredine.
Tema Svetskog dana metrologije 2021. godine je Merenje u zdravstvu. Ova tema je izabrana kako bi se stvorila svest o važnoj ulozi koju merenje ima u zdravstvu, a time i dobrobiti svakog od nas.
Širom sveta nacionalni metrološki instituti neprekidno unapređuju metrologiju - nauku o merenjima, razvojem i validacijom novih mernih metoda sa manjom mernom nesigurnošću. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u poređenjima merenja koje koordinira Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) kako bi se osigurala pouzdanost rezultata merenja širom sveta.
Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) razvija međunarodne preporuke koje imaju za cilj usklađivanje metroloških zahteva širom sveta u mnogim oblastima. OIML takođe upravlja OIML sistemom sertifikacije (OIML -CS) koji olakšava međunarodno prihvatanje i globalnu trgovinu merilima koja podležu zakonskoj kontroli.
Međunarodne metrološke organizacije pružaju neophodno poverenje u rezultate merenja, obezbeđujući zdravu osnovu za današnju globalnu trgovinu i pomažući nam da se pripremimo za buduće izazove.
Svetski dan metrologije prepoznaje i slavi doprinos svih ljudi koji rade u međuvladinim i nacionalnim metrološkim organizacijama i institutima širom sveta.

v.d. direktora
Direkcije za mere i dragocene metale
Čedomir Belić, s.r.

 

(Izvor: http://www.dmdm.rs/cr/index.php)