Događanja

Zajedno možemo više - Institut za standardizaciju Srbije

Preko 70 fizičkih i pravnih lica su članovi Instituta i kao takvi ostvaruju posebne pogodnosti, kao što je pravo na popuste pri kupovini standarda, korišćenju usluga, učešću na seminarima, konferencijama, savetovanjima i drugim stručnim skupovima koje Institut organizuje.

U toku je akcija prikupljanja logoa svih organizacija članova radi postavljanja na internet strani Instituta u delu koji se odnosi na članstvo i članove. S obzirom na to da članovi učestvuju u radu i odlučivanju u organima Instituta, kao i u upravljanju Institutom, na ovaj način želimo da istaknemo njihov značaj i doprinos koji daju razvoju standardizacije u našoj zemlji i da podstaknemo i druge da im se pridruže.

Članovi Instituta su na izvoru informacija koje predstavljaju rezultat najbolje svetske prakse.

Svim novim članovima, koji se prijave do 1. jula 2021. godine, Institut je obezbedio poklon dobrodošlice po izboru (opcije od 1 do 4):

1. Jedna od sledećih štampanih zbirki i publikacija:

  • ISO 9001:2015 za mala preduzeća – Šta raditi? Saveti ISO/TC 176

  • Zbirka srpskih standarda „Informacione tehnologije – Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija” – Knjiga 1 / Knjiga 2

  • Industrijski sistemi i proizvodi, instalacije i oprema – Principi strukturiranja i referentne oznake

2. Jedna od sledećih elektronskih zbirki srpskih standarda:

  • Sistemi menadžmenta kvalitetom - osnovni standardi

  • Sistemi menadžmenta životnom sredinom

3. Popust od 50% na neku od sledećih usluga:

  • tumačenje do 5 zahteva standarda

  • stručna pomoć u implementaciji standarda

  • sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom

4. Učešće za 2 zaposlena na jednom vebinaru u organizaciji ISS-a.

Članovi mogu biti pravna lica registrovana na teritoriji RS, kao i fizička lica sa državljanstvom RS. Članovi čine Skupštinu Instituta i ostvaruju sledeća prava:

 učešće u radu i odlučivanju u organima Instituta;

 poseban popust pri kupovini standarda, i to: 30% za srpske standarde (SRPS) i srodna dokumenta, 20% za međunarodne (ISO, IEC), britanske (BS) i ruske (GOST) standarde i 10% za nemačke (DIN) i američke (ASTM) standarde;

 poseban popust od 30% na visinu naknade za usluge Instituta (pretraživanje baza podataka, mesečno obaveštavanje o standardima iz određenih oblasti, stručno tumačenje srpskih standarda i srodnih dokumenata i tehničku pomoć u vezi sa pitanjima standarda i standardizacije);

 poseban popust od 25% za učešće na stručnim obukama koje organizuje ISS (seminari, radionice, kursevi, vebinari);

 poseban popust od 20% na visinu naknade za zbirke srpskih standarda i srodnih dokumenata i druge publikacije ISS-a.

Institut je neprofitna javna ustanova. Plaćanjem godišnje članarine, članovi Instituta daju doprinos razvoju nacionalne standardizacije. Informacije o prijavi i visini članarine dostupne su na našem veb-sajtu (https://iss.rs/sr_Cyrl/prava-i-obaveze-chlanova-instituta_p1000.html), kao i pozivom na br. tel. 011/ 3409-388, 3409-340 i 3409-390, ili e-poštom: iss-edukacija@iss.rs.