Događanja

Radionica „ACAA pregovori i uticaj na sistem infrastukture kvaliteta”

U okviru bilateralne saradnje se Češkom Republikom, u organizaciji Ministarstva privrede (Sektora za kvalitet i bezbednost proizvoda) i saradnji sa Privrednom komorom Srbije, 9. septembra 2021. godine, u prostorijama PKS, Terazije 23, održana je jednodnevna radionica na temu: „ACAA pregovori i uticaj na sistem infrastukture kvaliteta”

Na radionici su prezentovani osnovni principi ACAA sporazuma kao i iskustva Češke Republike u pregovorima sa EU na navedenu temu.         

Radionici su prisustvovali predstavnici Akreditacionog tela Srbije, Instituta za standardizaciju Srbije, Privredne komore Srbije, resornih/ nadležnih ministarstava, imenovanih tela i drugih zainteresovanih strana. 

Predavač/ ekspert na radionici bio je g. Miroslav Cloupek iz češke Kancelarije za standarde, metrologiju i ispitivanja (UNMZ).