Najave

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru

Javna rasprava o Predlogu pravilnika sprovodi se u periodu od 6. jula do 1. oktobra 2012. godine.

U postupku pripreme pravilnika kojim se propisuju  zahtevi i drugi uslovi koji moraju da budu ispunjeni za stavljanje na tržište i/ili upotrebu opreme koja se upotrebljava na otvorenom prostoru i emituje buku u životnu sredinu, radi zaštite zdravlja i dobrobiti ljudi, kao i slobodnog prometa te opreme na tržištu Republike Srbije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja sprovodi javnu raspravu.

Javna rasprava o Predlogu pravilnika o buci koju emituje oprema koja se upotrebljava na otvorenom prostoru sprovodi se u periodu od 6. jula do 1. oktobra 2012. godine.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, na e-mail adrese: zoran.bakic@merr.gov.rs i senka.tisma@merr.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo finansija i privrede, Sektor za infrastrukturu kvaliteta, 11000 Beograd, Kneza Miloša 20.