Najave

Prezentacija Priručnika u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad

Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju - GIZ i Regionalnom privrednom komorom Novi Sad - Centar za privredni sistem i energetiku organizuje seminar „Horizontalni pravni okvir u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji” prezentacijom Priručnika za primenu pravilnika u oblastima: liftova, lične zaštitne opreme, mašina, niskonaponske opreme i elektomagnetske kompatibilnosti

Publikacije „Horizontalni pravni okvir u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji” i pet priručnika za primenu pravilnika iz nadležnosti Ministarstva, Sektor za infrastrukturu kvaliteta pripremio je uz uz pomoć programa Nemačke Vlade „Podrška razvoju privatnog sektora u Srbiji” (GIZ ACCESS), komponenta jačanje oblasti infrastrukture kvaliteta.
Seminar sa  prezentacijom održaće se  5. marta 2013. godine u Regionalnoj privrednoj komori Novi Sad, Narodnog fronta 10,  u Plavoj sali na drugom spratu, sa početkom u 10,30 časova.
Kontakt osoba u RPK Novi Sad: Ljubica Mihajlović, telefon: 021/4802-061; 064/8418-509; e-mail: ljmihajlovic@rpkns.com.
 
Učešće na seminaru je besplatno. Svakom učesniku su  obezbeđene besplatne  publikacije.