Aktuelnosti

OBJAVLjEN PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA OBAVLjANjE POSLOVA OVERAVANjA MERILA

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila objavljen je 5. juna 2012. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 56/12 i stupio je na snagu 13. juna 2012. godine, pri čemu ovaj pravilnik počinje da se primenjuje 13. septembra 2012. godine.

Ovim pravilnikom izmenjeni su uslovi za obavljanje poslova overavanja merila koji se tiču broja zaposlenih i njihovog iskustva, kao i u vezi sa korišćenjem prostorija i iznajmiljivanjem opreme.

Prečišćen tekst Pravilnika