Aktuelnosti

Predstavnici Ministarstva privrede u studijskoj poseti institucijama Evropske komisije u Briselu

Tokom trodnevne posete Briselu, Nikola Vitas, v.d. pomoćnika ministra, predsednik PG1, sa saradnicima, učestvovao je na sastancima sa predstavnicima EK (DG GROW i DG NEAR) i Misije Republike Srbije pri EU.

Predstavnici Ministarstva privrede informisali su predstavnike EK o planovima za usvajanje strateških dokumenata čije usvajanje predstavlja merilo za otvaranje ovog poglavlja, uz napomenu da su dokumenti već dostavljeni nadležnim resorima na mišljenje, nakon čega će u najkraćem roku biti upućeni Vladi na usvajanje, kao i o aktivnostima u vezi izrade pregovaračke pozicije.

Takođe, predstavnici Ministarstva privrede su izvestili o aktivnostima, koje se sprovode u okviru pripreme Progama ekonomskih reformi (ERP) u oblasti infrastrukture kvaliteta, kao i da Republika Srbija intenzivno koristi tehničku pomoć EU za ovu oblast. Istakli su da se sprovodi više projekata iz IPA fondova i drugih EU izvora finansiranja. Takođe, upoznali su predstavnike EK  da je preko PLAC 3 projekta započeta analiza koristi od potencijalnog Sporazuma o ocenjivanju usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda (ACAA).

Na sastanku je, od strane predstavnika EK predloženo da Republika Srbija uputi zahtev za učešće naših eksperata u radnim telima EU nadležnim za pripremu i sprovođenje propisa u oblastima koje su identifikovane kao prioritetne u cilju potpisivanja ACAA sporazuma.