Aktuelnosti

Završena je Javna rasprava

Završena je Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o predmetima od dragocenih metala koja je sprovedena je od 20. oktobra do 10. novembra 2023. godine putem internet stranica Ministarstva privrede - portalu „TEHNIS“, DMDM, i na portalu eKonsultacije.

Zainteresovanoj i stručnoj javnosti bilo je omogućeno da eventualne primedbe, komentare i sugestije na tekst Nacrta zakona dostavi Ministarstvu privrede putem pošte ili elektronskim putem. 

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi možete nalazi se ovde.