Aktuelnosti

Vodič za primenu Pravilnika o bezbednosti liftova

Objavljen vodič za primenu Pravilnika o bezbednosti liftova

Vodič je pripremljen sa ciljem da pomogne svim privrednim subjektima, vlasnicima liftova i drugim zainteresovanim stranama na koje se odnosi novi pravilnik.

Vodič ne predstavlja tumačenje Pravilnika, već je namenjen zainteresovanim stranama, sa ciljem da olakša primenu.

Urađen je u formatu spremnom za štampu i može se slobodno preuzeti.

Planirano je redovno ažuriranje Vodiča radi dodavanja informacija o aktuelnim pitanjima.

Pozivamo čitaoce da dostave sugestije i komentare na e-mail adrese: nikola.mirkovic@mfp.gov.rs i zoran.bakic@mfp.gov.rs, kako bismo mogli da ih uzmemo u obzir prilikom pripreme novog izdanja.