Aktuelnosti

ATS POTPISNIK ILAC MRA SPORAZUMA I IAF MLA SPORAZUMA

Akreditaciono telo Srbije je potpisalo ILAC MRA sporazum za oblasti etaloniranja, ispitivanja i kontrolisanja, odnosno IAF MLA sporazum za oblast sertifikacije proizvoda

 Tokom 26. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – GA), koja je održana u periodu od 24. do 26. oktobra 2012. godine, doneto je 18 rezolucija od kojih su najznačajnije: 
- rezolucija o promenama vezanim za članstvo i potpisivanje MLA sporazuma kojom je potvrđeno članstvo novih akreditacionih tela među kojima se nalazi i Akreditaciono telo Srbije
- rezolucija o prelaznom periodu za početak primene standarda ISO/IEC 27006 (IAF Resolution 2012-08) kojom je definisano da će  prelazni period za primenu novog standarda trajati 18 meseci od dana objavljivanja standarda ISO/IEC 27006:2011 (01.12.2011. godine), 
- rezolucija o prelaznom periodu za početak primene standarda ISO/IEC 17065 (IAF Resolution 2012-09) kojom je definisano da će prelazni period trajati 3 godine od dana objavljivanja standarda ISO/IEC 17065:2012 (15.09.2012. godine), 
- rezolucija o prelaznom periodu za početak primene standarda ISO/IEC 17024 (IAF Resolution 2012-10) kojom je definisano da će prelazni period trajati 3 godine od dana objavljivanja standarda ISO/IEC 17024:2012 (01.07.2012. godine), 
- rezolucija o prelaznom periodu vezanom za ISO/CASCO izdanja (IAF Resolution 2012-11) kojom je definisano da prelazni period primene svih novoobjavljenih ISO/CASCO standarda, vezanih za ocenjivanje usaglašenosti, treba da traje 2 godine od dana objavljivanja osim u posebnim slučajevima koje odobrava Tehnički komitet IAF-a kada je potrebno doneti poseban dokument u vezi primene istog, 
- rezolucija (IAF Resolution 2012-12) kojom se odobrava normativni dokument ISO/IEC TS 17021-2 koji će se primenjivati zajedno sa standardom ISO/IEC TS 17021 za oblast EMS sa rokom za usaglašavanje od 2 godine od dana objavljivanja, što praktično znači da će sertifikaciona tela morati da se usaglase sa pomenutim dokumentom do 15. avgusta 2014. godine i, 
- rezolucije o finansijskom izveštaju za 2011. godinu (IAF Resolution 2012-13 i IAF Resolution 2012-14) kojima je prihvaćen finansijski izveštaj za 2011. godinu. 

Celu vest možete preuzeti sa sajta Akreditacionog tela Srbije www.ats.rs