Aktuelnosti

Predstavljanje priručnika u oblasti infrastrukture kvaliteta i tehničkog zakonodavstva

U Ministarstvu finansija i privrede, u utorak 19. februara 2013. održan je prvi od planiranog niza stručnih skupova u Srbiji, na kojima će se u saradnji sa privrednim komorama predstaviti publikacije: „Horizontalni pravni okvir u oblasti infrastrukture kvaliteta u Srbiji” i pet priručnika za primenu pravilnika iz nadležnosti Ministarstva u oblastima: liftova, lične zaštitne opreme, mašina, niskonaponske opreme i elektomagnetske kompatibilnosti, kojima su u srpski pravni sistem prenete evropske direktive koje pokrivaju ove grupe proizvoda.

Publikacije u pdf formatu možete ovde preuzeti:

Horizontalni pravni okvir u oblasti IK              Priručnik EMC  Priručnik o bezbednosti mašina  Priručnik elktričnoj opremi  Priručnik liftovi  Priručnik ličnoj zaštitnoj opremi

Ove publikacije je Sektor za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva finansija i privrede pripremio uz pomoć programa Nemačke Vlade „Podrška razvoju privatnog sektora u Srbiji” (GIZ ACCESS), komponenta jačanje oblasti infrastrukture kvaliteta.

 Pomoćnik ministra u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta, gospođa Jelena Popović, predstavila je horizontalni pravni okvir infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

 Gospodin Helmut Mairhofer, rukovodilac komponente jačanja infrastrukture kvaliteta u okviru programa GIZ ACCESS-a je predstavio rezultate analize potreba industrije u oblasti infrastrukture kvaliteta, rađene za potrebe izrade Strategije u ovoj oblasti, a rukovodioci grupa za tehničke propise, odnosno ocenjivanje usaglašenosti u Sektoru (Zoran Bakić i Nikola Mirković) predstavili su priručnike za primenu pravilnika kojima je u srpsko zakonodavstvo preneto 5 evropskih direktiva i to: za niskonaponsku opremu (LVD); elektromagnetsku kompatibilnost (EMC), Mašine (MD), liftove, i ličnu zaštitnu opremu (PPE),.

Na skupu su, pored predstavnika Ministarstva i Nemačke organizacije za tehničku sdaradnju (GIZ), kao organizatora skupa, učestvovali predstavnici privrednih organizacija i njihovih asocijacija, pomoćnik ministra trgovine i telekomunikacija, direktori  Instituta za standardizaciju Srbije,  Direkcije za mere i dragocene metale i Akreditacinog tela Srbije sa saradnicima, kao i predstavnici drugih ministarstava i agencija koji donose ili sprovode tehničke propise.

 S obzirom da je propisima iz navedenih  oblasti izvršeno usklađivanje domaćeg prava sa pravnim tekovinama EU, ove publikacije će biti od velike pomoći privrednicima i drugim zainteresovanim stranama koje u praksi primenjuju zakone i tehničke propise.