Aktuelnosti

Objavljen pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju

Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju objavljen je 14. avgusta 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 72/13 i stupa na snagu 22. avgusta 2013. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se metrološki zahtevi za merila brzine vozila u saobraćaju, način utvrđivanja ispunjenosti metroloških zahteva, kao i metode merenja.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o metrološkim zahtevima za merila brzine vozila u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, broj 40/09).