Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 77/13) objavljen je 2. septembra 2013 godine, a na snagu stupa 10. septembra 2013. godine.

Ovim pravilnikom su izmenjene oznake na državnom žigu, kao i način upotrebe državnih žigova. Takođe, ažurirani su obrasci Uverenja o odobrenju tipa merila i Uverenja o overavanju merila i povećan broj vrsta merila koji se overavaju osnovnim žigom u obliku nalepnice i godišnjim žigom sa kvartalima.