Aktuelnosti

Mišljenje u vezi sa primenom Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti

Ministarstvo privrede-Sektor za infrastrukturu kvaliteta dalo mišljenje u vezi sa primenom pojedinih odredaba Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti (''Službeni glasnik RS'', broj 98/09)

U okviru aktivnosti praćenja primene propisa iz delokruga Ministarstva privrede, dato je mišljenje o pojedinim pitanjima u vezi sa postupkom i načinom priznavanja inostranih isprava i znakova o usaglašenosti od strane nadležnih ministarstava, u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašnosti i ovom uredbom.

 

Tekst mišljenja možete preuzeti ovde.