Aktuelnosti

Održan jubilarni 20. oskar kvaliteta 2014

U okviru Foruma kvaliteta i poslovne izvrsnosti 2014 (održanog od 17. do 19. novembra u Beogradu), Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE) u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva privrede organizovala je jubilarnu, 20. po redu dodelu Nacionalne nagrade za poslovnu izvrsnost – Oskar kvaliteta 2014.

Povodom 20 godina Oskara kvaliteta, gospođa Jelena Popović,  pomoćnik ministra privrede, otvorila  je u Privrednoj komori Srbije tradicionalnu manifestaciju koju već više od dve decenije organizuje Fondacija za kulturu kvaliteta i izvrsnost i časopis „Kvalitet i izvrsnost“ pod nazivom FORUM KVALITETA i Poslovne izvrsnosti.

Gospođa Popović  je, uz značaj ove manifrestacije za razmenu iskustava i aktuelnih informacija o unapređenju kvaliteta i bezbedbnosti proizvoda, u svom izlaganju posebno naglasila da Ministarstvo privrede podstiče konkurentnost privrede nizom mera među kojima treba istaći rad na stvaranju normativne i institucionalne osnove za usaglašavanje srpske tehničke regulative sa evropskim zakonodavstvom i praksom,  pravilima Svetske trgovinske organizacije i unapređenjem rada institucija infrastrukture kvaliteta (u oblasti standardizacije, metrologije, akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti) čime se stvaraju preduslovi za nesmetan plasman srpskih proizvoda na jedinstveno tržište EU, odnosno podizanje nivoa konkurentnosti srpske privrede u međunarodnim razmerama.

Ministarstvo privrede visoko ceni napore Fonda za kulturu kvaliteta i izvrsnost koji zajedno sa časopisom Kvalitet i izvrsnost već pune dve decenije radi na promociji izvrsnosti u poslovanju kroz organizaciju takmičenja za prestižnu nagradu Oskar kvaliteta.

Danas, u vremenu globalne konkurencije, posebno je važno da se poslovanje privrednih subjekata zasniva na poslovnoj izvrsnosti, kao konceptu upravljanja, da bi se ostvarili sledeći ciljevi:

  • izvrsnost u kvalitetu proizvoda i usluga,
  • prepoznatljivost na tržištu,
  • smanjenje troškova,
  • poboljšanje odnosa s kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima, doprinos društvenoj zajednici.

Takođe, gospođa Popović je dala kraći pregled aktuelnih informacija o radu i aktivnostima Sektora za infrastrukturu kvaliteta i bezbednost proizvoda na tržištu Ministarstva privrede, koji je na osnovu rešenja Vlade zadužen za koordinaciju aktivnosti u procesu pregovaranja sa EU u oblasti Slobodnog protoka robe – Poglavlje 1, što je veoma bitna aktivnost za pripremu privrednih subjekata za učešće na evropskom i svetskom tržištu. Prva faza pregovora sa predstavnicima Evropske komisije  realizovana je u toku ove godine – održane su sednice eksplanatornog i bilateralnog skrininga, na kojima su veoma pozitivno ocenjeni postignuti rezultati i planovi za harmonizaciju sa EU u  ovoj oblasti. Kompletna evropska regulativa prvog pregovaračkog poglavlja, koja sadrži preko 2500 pravnih akata, biće, prema  Nacionalnom programu za usvajanje pravne tekovine EU usklađena do kraja 2018. godine.

U okviru ove manifestacije 19. novembra u Privrednoj komori Srbije, uručene su nagrade za izuzetne rezultate postignute u unapređenju i razvoju kvaliteta i poslovne izvrsnosti – „Oskar kvaliteta“. Nagrade je uručila gospođa Jelena Popović, pomoćnik ministra privrede zadužena za infrastrukturu kvaliteta. Tom prilikom, naglasila je da kompanije koje učestvuju u takmičenju za ovo vredno priznanje, kroz preispitivanje poslovanja u odnosu na ključne kriterijume ove nagrade, dobijaju veoma dobar alat za procenu svojih ključnih performansi u odnosu na zahteve tržišta, kupaca, partnera, zaposlenih i društva u celini, kako bi jasnije mogle da sagledaju mogućnosti budućeg razvoja. Izrazila je očekivanje da će nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost predstavljati snažan motivacioni faktor svim privrednicima da rade na unapređenju svog poslovanja, čime će doprineti razvoju ukupne klime za unapređenje kvaliteta u našoj zemlji.      

Ovogodišnji dobitnici su:

I – KATEGORIJA REALNOG SEKTORA: 

PRVI PARTIZAN a.d., Užice – apsolutni pobednik

ENERGOPROJEKT–HIDROINŽENjERING, Novi Beograd, za oblasti: partnerstvo i resursi i procesi,

proizvodi i usluge

AIR SERBIA GROUND SERVICES,  Beograd - Surčin, za oblast: procesi, proizvodi i usluge

II – KATEGORIJA JAVNOG SEKTORA:

APOTEKA BEOGRAD, Beograd – apsolutni pobednik

APOTEKA SOMBOR, Sombor, za oblasti: liderstvo, rezultati kod ljudskih resursa i poslovni rezultati

INSTITUT ZA TRANSFUZIJU KRVI SRBIJE, Beograd, za oblasti: procesi, proizvodi i usluge, rezultati kod društvene zajednice i poslovni rezultati

JP PUTEVI SRBIJE, Beograd, za oblast: partnerstvo i resursi

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA, Bečej, za oblast: ljudski resursi

III – ORGANIZACIJE VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE:

DOM ZDRAVLjA BIJELjINA, Bijeljina, Republika Srpska - apsolutni pobednik

BECTO PRECISA, Goražde, BiH, za oblasti:  liderstvo, partnerstvo i resursi, rezultati kod društvene zajednice i poslovni rezultati

PARTNER MIKROKREDITNA FONDACIJA, Tuzla, BiH, za oblasti:ljudski resursi, procesi, proizvodi i usluge i rezultati kod  korisnika

UNIS „GINEX“, Goražde, BiH, za oblasti: partnerstvo i resursi i poslovni rezultati

MEZON DOO, Danilovgrad, Crna Gora, za oblast: liderstvo

Pored redovnih godišnjih nagrada, uručena su i specijalna priznanja: Najbolji među najboljima, u kategoriji malih i srednjih organizacija i kategoriji velikih organizacija, za najbolje rezultate postignute na konkursu u proteklih 19 godina i održivu izvrsnost. Dobitnik u kategoriji malih i srednjih organizacija je ENERGOPROJEKT ENTEL, a u kategoriji velikih CARLSBERG SRBIJA.