Aktuelnosti

U PKS održan okrugli sto sa temom: Regulatorni okvir tehničkog zakonodavstva u Srbiji i njegova primena u praksi

Ministarstvo privrede, Akreditaciono telo Srbije, Institut za standardizaciju Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale i Privredna komora Srbije - Sektor za privredni sistem, organizovali su Okrugli sto iz oblasti tehničkog zakonodavstva sa temom Regulatorni okvir tehničkog zakonodavstva u Srbiji i njegova primena u praksi.

Izlagači su prezentovali pravni okvir horizontalnog zakonodavstva kojima se propisuju tehnički zahtevi za industrijske proizvode, postupci ocenjivanja usaglašenosti, isprave o usaglašenosti, tehnička dokumentacija, zahtevi za označavanje i obeležavanje proizvoda, zaštitna klauzula, zahtevi koji moraju da ispune tela za ocenjivanje usaglašenosti i druge regulative u Srbiji kao i njihovu praktičnu primenu.

Ovo je prvi u nizu seminara koje će zajednički organizovati Ministarstvo privrede i PKS u cilju upoznavanja privrednika sa tehničkim zakonodavstvom i značaju njegove primene u tehnološkim procesima, obavezama privrednika u pogledu obezbeđivanja odgovarajućih isprava o usaglašenosti prilikom stavljanja bezbednih i usaglašenih proizvoda na tržište, kao i značaju infrastrukture kvaliteta za podizanje konkurentnosti privrede Republike Srbije.

PKS

Detaljniju vest pročitajte na sajtu Privredne komore Srbije:

http://www.pks.rs/ZaMedije.aspx?ID=15548

Ovde možete pruzeti prezentacije:

Novo tehničko zakonodavstvo u Republici Srbiji

Prezentacija o bezbednosti liftova

Zahtevi za bezbednost mašina, niskonaponsku električnu opremu i elektromagnetska kompatibilnost (MD, LVD, EMC)

Uloga i značaj standardizacije u novoj tehničkoj regulativi

Značaj akreditovanih izveštaja i sertifikata za privredne subjekte u Republici Srbiji

Značaj zakonske metrologije za privredu i društvo