Aktuelnosti

Pravilnik o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla

Pravilnik o obeležavanju proizvoda od kristalnog stakla objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 143/14, 26.12.2014. godine, stupa na snagu 03.01.2015. godine a počinje sa primenom od 01. januara 2018. godine.

Ovim pravilnikom propisuju se zahtevi za obeležavanje proizvoda od kristalnog stakla, kao i pregled proizvoda od kristalnog stakla posle isporuke na tržište.

Tekst Pravilnika