Aktuelnosti

Održan okrugli sto o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine

Ministarstvo privrede organizovalo je javnu raspravu o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine u formi okruglog stola, dana 22. januara 2015. godine, od 10.00 do 12.00 časova, u prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije.

Javna rasprava o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine sprovedena je u periodu od 31. decembra 2014. do 26. januara 2015. godine.

  

Na okruglom stolu predstavljena je metodologija izrade, ciljeva i prioriteta definisanih Predlogom Strategije.  Predstavnici institucija infrastrukture kvaliteta u Srbiji – Institut za standardizaciju, Direkcija za mere i dragocene metale i Akreditaciono telo Srbije, su izložili ciljeve i osnovne prioritete razvoja u ključnim oblastima infrastrukture kvaliteta. Nakon prezentacija i izlaganja usledila je diskusija, kao i izveštavanje o prispelim komentarima. Detaljan izveštaj o javnoj raspravi ćemo objaviti nakon analize komentara i sugestija i usaglašavanja kometara sa zainteresovanim stranama i institucijama IK.

 

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period 2015-2020. godine