Aktuelnosti

Objavljeni su Pravilnik o regloskopima i Pravilnik o izmeni Pravilnika o manometrima za merenje krvnog pritiska

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 26/15 od 14. marta 2015. godine objavljeni su Pravilnik o regloskopima i Pravilnik o izmeni pravilnika o manometrima za merenje krvnog pritiska

Pravilnik o regloskopima i Pravilnik o izmeni Pravilnika o manometrima za merenje krvnog pritiska objavljeni su u „Službenom glasniku RS”, broj 26/15 od 14. marta 2015. godine. Ovi pravilnici stupaju na snagu 23. marta 2015. godine, s tim da se Pravilnik o regloskopima primenjuje počev od 1. aprila 2015. godine. 

Pravilnikom o regloskopima propisuju se zahtevi za regloskope, označavanje regloskopa, način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za regloskope, metode merenja, kao i način i uslovi overavanja regloskopa. Ovaj Pravilnik primenjuje se na regloskope koji se koriste u funkciji kontrole  i bezbednosti saobraćaja pri tehničkom pregledu vozila na linijama tehničkog pregleda. Danom početka primene ovog pravilnika prestaju da važe sledeći propisi: Pravilnik o metrološkim uslovima za regloskope - uređaje za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu („Službeni list SRJ”, broj 37/00) i Metrološko uputstvo za pregled regloskopa - uređaja za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu („Glasnik ZMDMˮ, broj 3/00).

Pravilnikom o izmeni Pravilnika o manometrima za merenje krvnog pritiska u članu 2. Pravilnika o manometrima za merenje krvnog pritiska („Službeni glasnik RS”, broj 86/14) brisan je stav 2.