Aktuelnosti

Realizovan projekat CARDS

Realizovan projekat Tehnička podrška institucijama infrastrukture kvaliteta u Srbiji, finansiran od strane Evropske unije.

 

U petak 17. decembra 2010. godine je u prostorijama Privredne komore Srbije održana završna konferencija projekta EU „Tehnička pomoć institucijama infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“.  

Cilj projekta je promovisanje zakonskih institucionalnih reformi u oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji u skladu sa pravnim tekovinama EU i uslovima za stupanje u članstvo u STO.

Izvođač projekta bio je je Konzorcijum AFNOR - Francuska asocijacija za standardizaciju, Danski fond za akreditaciju i metrologiju (DANAK), Institut za kvalitet i metrologiju Slovenije (SIQ) i Laboratorija za metrologiju i kvalitet Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Projekat je objedinio 4 ključne komponente: Sektor za infrastrukturu kvaliteta u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja (MERR), Institut za standardizaciju Srbije (ISS), Akreditaciono telo Srbije (ATS) i Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM).

Skup je otvorila Jelena Popović, pomoćnik ministra, MERR, koja je tom prilikom predstavila rezultate postignute tokom implementacije projekta (septembar 2008 – decembar 2010.) čime je povećana konkurentnost naše privrede i industrije. Nakon njenog izlaganja prisutnima se obratio Hoze Antonio Gomez, šef Operativnog odseka Delegacije EK u Republici Srbiji, koji se tom prilikom zahvalio MERR-u i Privrednoj komori Srbije i izrazio zadovoljstvo što su svi ciljevi projekta ispunjeni. Gomez je rekao da infrastruktura kvaliteta ima značajno mesto u Evropi kada je reč o slobodnom kretanju roba, ali je i napomenuo da su odgovori na pitanja iz Upitnika Evropske komisije već pripremljeni (Poglavlje 1 – Slobodno kretanje roba). Cilj ovog projekta, koji finansira Evropska unija, je unapređenje kapaciteta i stručnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, ali i usklađivanje sa pravnom tekovinom EU.

Projekat Tehnička podrška institucijama infrastrukture kvaliteta u Srbiji je podržan od strane Evropske unije kroz CARDS 2008 program.

Cilj projekta je podrška jačanju institucija sistema infrastrukture kvaliteta, kako bi bile sposobne da odgovore zahtevima Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP) u oblasti slobodnog kretanja roba.

 U tom smislu, projekat je obuhvatao 4 komponente:

  • Jačanje kapaciteta Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, kao kreatora politike i zakonodavstva u oblasti infrastrukture kvaliteta,
  • Standardizacija – Jačanje kapaciteta Instituta za standardizaciju,
  • Akreditacija – Jačanje kapaciteta Akreditacionog tela Srbije i podizanje svesti o značaju akreditacije i potrebi ocenjivanja usaglašenosti, i
  • Metrologija – Unapređenje kapaciteta Direkcije za mere i dragocene metale.

Projektom su ostvareni sledeći rezultati: Pripremljeni su nacrti: Zakona o akreditaciji; uredbe kojom se preuzima evropska direktiva 98/34/EZ; Pravilnika o sadržini i načinu vođenja registara koji se odnose na tehničke propise; unapređen je pravni okvir tehničkog zakonodavtstva transponovanjem 3 direktive EU u nacionalno zakonodavstvo (Directive on LVD 2006/95/EC, Directive on EMC 2004/108/EC i Directives on notification  98/34/EC & 98/48/EC); realizovana je analiza postojećeg stanja u navedenim institucijama, dati predlozi za unapređenje njihove efikasnosti kroz reorganizaciju, uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja i unapređenih procedura, uspostavljanje neophodnih novih organizacionih elemenata (Enquiry point u Institutu za standardizaciju Srbije); pružena je pomoć DMDM za akreditaciju dve izabrane laboratorije od strane ATS i akreditacionog tela člana EA/MLA, sprovedena je obuke zaposlenih u nadležnim institucijama kao privrednih subjekata sa ciljem podizanja svesti o značaju standardizacije, akreditacije i ocene usaglašenosti i dr.