Aktuelnosti

Propisi, direktive i standardi na jednom mestu

Nacionalni propisi koji upućuju na srpske standarde od sada se mogu naći na jednom mestu – na internet prezentaciji Instituta za standardizaciju Srbije

Privrednici, kao korisnici propisa i standarda, donosioci propisa, ali i svi ostali koji žele da budu redovno informisani o trenutno važećim nacionalnim propisima u Republici Srbiji koji sadrže pozivanja na srpske standarde, od sada ažurne informacije o tim dokumentima, na vrlo sveobuhvatan način, mogu da nađu na internet prezentaciji Instituta za standardizaciju Srbije (www.iss.rs).

Naime, pored kompletnog spiska i tekstova evropskih direktiva koje su preuzete u nacionalno zakonodavstvo i linkova ka standardima na koje se pozivaju, koji su i do sada bili dostupni na internet prezentaciji Instituta, na istom mestu sada se nalazi i lista od gotovo 250 propisa koji sadrže pozivanja na srpske (SRPS) standarde, uz linkove ka njima.

U narednoj fazi unapređenja dostupnosti podataka o tehničkim propisima i standardima izvršiće se povezivanje elektronskih baza ISS i registara na portalu TEHNIS koji se odnose na tehničke propise, imenovana i ovlašćena tela za ocenjivanje usaglašenosti i dr.

Ova baza je veoma važna jer je konkurentnost srpskih preduzeća usko povezana sa njihovom sposobnošću da, u skladu sa zahtevima odgovarajućih tehničkih propisa i standarda, proizvedu kvalitetne i bezbedne proizvode.

Kao preduslov za takvu proizvodnju neophodan je efikasan i međunarodno priznat sistem infrastrukture kvaliteta. U Srbiji je uspostavljena mreža institucija i organizacija u oblasti infrastrukture kvaliteta koja je u funkciji servisa domaćoj privredi. Time je privrednicima omogućeno da ispune zahteve tržišta u pogledu kvaliteta robe koju plasiraju, lakši i jednostavniji izvoz robe, a potrošačima garantuje bezbednost proizvoda koje kupuju.

Srbija je uskladila veći deo zakonodavstva, standarda i tehničkih propisa u ovoj oblasti sa zakonodavstvom EU. Do sada je preuzeto 97 odsto standarda i oko 75 odsto tehničkih propisa. Ova oblast u pregovaračkom procesu ocenjena je kao jedna od najusaglašenijih.

Ova aktivnost Instituta za standardizaicju Srbije deo je Programa Vlade Srbije Godina preduzetništva.