Aktuelnosti

Obaveštenje o izmeni Obrasca zahteva za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

Izmenjen je Obrazac zahteva za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

Izmenjen je Obrazac zahteva za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti. Izmene se odnose na tačku 7. ovog obrasca, u vezi sa podacima koje je potrebno pružiti u slučajevima kada podnosilac zahteva podugovara pojedine aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, a naročito kada podugovara ispitivanja koja je potrebno sprovesti u okviru propisanih postupaka ocenjivanja usaglašenosti koji su predmet zahteva za imenovanje, kao i u vezi sa podatkom o članstvu podnosioca zahteva (podizvođača) u ISS-u.

Obaveštavamo tela za ocenjivanje o usaglašenosti koja podnose zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti da je potrebno da to čine na novom obrascu.

Novi obrazac, u .doc i .pdf formatima, dostupan je na stranici o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti, ovde