Aktuelnosti

Okrugli sto „Ispunjavanje obaveza iz Merila 1 u cilju otvaranja pregovora u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe“

U Privrednoj komori Srbije održan Okrugli sto „Ispunjavanje obaveza iz Merila 1 u cilju otvaranja pregovora u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe“

Okrugli sto „Ispunjavanje obaveza iz Merila 1 u cilju otvaranja pregovora u poglavlju 1 – Slobodno kretanje robe“ organizovan je u saradnji Privredne komore Srbije i Ministarstva privrede. Učesnicima su predstavljeni osnovni principi neharmonizovanog područja i smernice za sve buduće obaveze koje se odnose na merilo 1 za otvaranje poglavlja 1 – Slobodno kretanje robe.

Dušanka Kalezić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije istakla je da je poglavlje 1 – koje obuhvata pravila i propise za slobodno kretanje robe predstavlja poglavlje u kome je sadržana jedna od osnovnih sloboda funkcionisanja jedinstvenog tržišta i stoga je posebno važno za našu privredu. Opšti princip ovog poglavlja ukazuje da se proizvodima može slobodno trgovati na tržištu EU.

Miodrag Dugandžija iz Ministarstva privrede predstavio je opšte principe koji se odnose na neharmonizovano područje EU i naglasio poseban značaj daljeg zajedničkog rada nadležnih ministarstava i privrede na uklanjanju svih barijera trgovini. (Prezentacija: Neharmonizovano područje u EU - opšti principi)

Tanja Petrović, rukovodilac Grupe za tehničke propise u neharmonizovanoj oblasti u Ministarstvu privrede predstavila je naredne korake i smernice za ispunjavanje obaveza onako kako su definisane u Izveštaju o potrebi dostavljanja Evropskoj komisiji akcionog plana u vezi sa merilom 1 za otvaranje pregovora u poglavlju 1. (Prezentacija: Predstavljanje izveštaja o koracima za ispunjenje merila 1)  

Pravnu i tehničku analizu propisa kroz primere i preporuke predstavio je Zoran Bakić, samostalni savetnik u Ministarstvu privrede. (Prezentacija: Primeri i preporuke za analiza propisa)