Aktuelnosti

Obaveštenje o promeni iznosa republičkih administrativnih taksi

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 50/16 od 3. juna 2016. godine objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi iz tarife republičkih administrativnih taksi. Usklađeni dinarski iznosi primenjuju se od 1. jula 2016. godine.

Republičke administrativne takse za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni propisa iz delokruga Sektora za infrastrukturu kvaliteta:  

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa, fizičkom licu

1.470

Za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku

12.010

Za spise i radnje koji se vrše u skladu sa propisima kojima se uređuju tehnički zahtevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima, i to: 

1) za zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.410

2) za prijavu za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

2.410

3) za rešenje koje se donosi po zahtevu podnetom za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

11.550

4) za rešenje koje se donosi po prijavi podnetoj za ovlašćivanje tela za ocenjivanje usaglašenosti

11.550

5) za zahtev za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

2.410

6) za rešenje koje se donosi po zahtevu za priznavanje važenja inostrane isprave o usaglašenosti u Republici Srbiji

23.100

7) za izvod iz registra inostranih isprava o usaglašenosti čije je važenje priznato u Republici Srbiji

11.550

Republičke administrativne takse u oblasti metrologije iznose: 

Za Zahtev za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila  

2.410

Za Rešenje koje se donosi po zahtevu za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila 

11.550