Aktuelnosti

Pozivanje tehničkih propisa na srpske standarde

Mišljenja Ministarstva privrede koja se odnose na povlačenje konfliktnih standarda, važenje tehničkih propisa koji se pozivaju na takve standarde i sl.

Zbog učestalih zahteva, odnosno nedoumica privrednih subjekata i organa uprave koji se odnose na pozivanje tehničkih propisa na povučene standarde, objavljujemo neka od mišljenja Ministarstva privrede koja se odnose na povlačenje konfliktnih standarda, važenje tehničkih propisa koji se pozivaju na takve standarde i sl.

U vezi sa tim Ministarstvo privrede planira da uspostavi sistem kontinuiranog preispitivanja svih važećih tehničkih propisa, u pogledu praćenja tehničko-tehnološkog razvoja i napretka u oblasti standardizacije. Cilj takvih aktivnosti je sistemsko upravljanje svim važećim tehničkim propisima koje će dovesti do toga da zakonodavne aktivnosti prate razvoj u oblasti standardizacije tj. da se pozivanje tehničkih propisa na povučene standarde svede na minimum.