Aktuelnosti

ATS na novoj adresi

Obaveštavamo vas da je Akreditaciono telo Srbije sada na novoj adresi: Vlajkovićeva 3, V sprat 11103 Beograd 6, Srbija

Obaveštavamo vas da je Akreditaciono telo Srbije sada na novoj adresi:

Akreditaciono telo Srbije

Vlajkovićeva 3, V sprat

11000 Beograd 6

poštanski fah 92

Srbija

Promenom poslovnog sedišta mejl adrese zaposlenih i adresa internet portala ATS-a ostaju nepromenjeni. Ažurirani spisak sa novim brojevima telefona zaposlenih je postavljen na internet portalu ATS-a u odeljku Kontakti (Kontakti zaposlenih).