Aktuelnosti

Svetski dan metrologije

Svetski dan metrologije, 20. maj, je dan kada se širom sveta obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije iz 1875. godine od strane predstavnika sedamnaest država.

Konvencija je postavila okvir za međunarodnu saradnju u metrologiji i njenu industrijsku, trgovinsku i društvenu primenu. Prvobitni cilj Metarske konvencije - uniformnost merenja širom sveta, podjednako je važan i danas, kao što je bio i 1875. godine. Republika Srbija je pristupila konvenciji 1878. godine.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana metrologije je Stalna evolucija Međunarodnog sistema jedinica. Tema je odabrana jer se očekuje formalno usvajanje jedne od najvećih promena od nastanka Međunarodnog sistema jedinica – SI na redovnom sastanku Generalne konferencije za tegove i mere, u novembru 2018. godine. Predložene promene zasnovane su na rezultatima istraživanja novih metoda merenja koje koriste kvantne pojave i prirodne konstante kao osnovu. Međunarodni sistem jedinica - SI predstavljaće skup jedinica i definicija, od kojih će svaka biti zasnovana na zakonima fizike tako da daju osnovu za usvajanje unapređenja u metrologiji i tehnologiji, kako bi se zadovoljile potrebe budućih korisnika u predstojećim godinama.

Zapravo mnogo šire, metrologija, nauka o merenjima, igra centralnu ulogu u naučnim otkrićima i inovacijama, industrijskoj proizvodnji i međunarodnoj trgovini, kao i u unapređenju kvaliteta života i zaštiti svetske okoline.

Projekat Svetski dan metrologije zajedno realizuju BIPM i OIML, a Direkcija za mere i dragocene metale, kao nacionalna metrološka institucija Republike Srbije i član Metarske konvencije i drugih međunarodnih metoloških organizacija, aktivno učestvuje u obeležavanju ovog događaja.

(Poster: http://www.dmdm.rs/PDF/WMD_2018_EN_A4.pdf)