Aktuelnosti

Objavljen Pravilnik o overavanju merila

Pravilnik o overavanju merila („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) je objavljen 11. januara, a stupio je na snagu 19. januara 2012. godine

Ovim pravilnikom bliže se propisuje periodično overavanje merila za pojedine vrste merila, način i uslovi overavanja merila, kao i način i rokovi čuvanja potrebne dokumentacije.

Merila koja podležu periodičnom overavanju su merila određena pravilnikom kojim su propisane vrste merila za koja je obavezno overavanje, kao i vremenski intervali u kojima se to overavanje vrši - Pravilnik o vrstama merila za koja je obavezno overavanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog overavanja („Službeni glasnik RS”, broj 49/10).

Poslove overavanja merila, u skladu sa Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 30/10), obavljaju privredni subjekti ovlašćeni za obavljanje poslova overavanja pojedinih vrsta merila, a overavanje merila, za čije overavanje nema ovlašćenih tela, će obavljati Direkcija za mere i dragocene metale na način koji obezbeđuje nezavisnost i nepristrasnost.

 Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestao je da važi Pravilnik o načinu i uslovima overavanja merila („Službeni list SCG”, broj 24/06 i „Službeni glasnik RS”, broj 21/10).