Aktuelnosti

Svetski dan metrologije – 20. maj 2020. godine

20. maj je Svetski dan metrologije kojim se obeležava godišnjica potpisivanja Metarske konvencije 1875. godine. Ovaj sporazum omogućava osnovu za jedinstven sistem merenja širom sveta, koji pruža podršku naučnim otkrićima i inovacijama, industrijskoj proizvodnji i međunarodnoj trgovini, kao i unapređenju kvaliteta života i zaštiti svetske životne sredine.

Tema Svetskog dana metrologije 2020. je: Merenja u svetskoj trgovini. Ova tema je izabrana kako bi se podigla svest o važnoj ulozi koju merenja igraju u omogućavanju pravedne svetske trgovine, obezbeđujući da proizvodi ispune standarde i propise, zadovoljavajući očekivanja korisnika u pogledu kvaliteta.

Širom sveta nacionalni metrološki instituti neprekidno unapređuju metrologiju razvijajući i potvrđujući nove tehnike merenja sa većim nivoom tačnosti. Nacionalni metrološki instituti učestvuju u mernim poređenjima koja koordinira Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) i na taj način obezbeđuju pouzdanost rezultata merenja širom sveta. 

Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) razvija međunarodne preporuke, čiji je cilj ujednačavanje i usklađivanje metroloških zahteva u mnogim oblastima. OIML takođe upravlja OIML Sistemom za sertifikaciju (OIML-CS) koji omogućava međunarodno priznanje i svetsku trgovinu merilima koja podležu zakonskoj kontroli.

Ovi međunarodni metrološki sistemi daju potrebnu sigurnost i pouzdanost da su merenja tačna, pružaju zdravu osnovu za današnju svetsku trgovinu i pomažu nam da se pripremimo za izazove koji nas čekaju u budućnosti.