Aktuelnosti

Pododbor za industriju, trgovinu, carinu i poreze i Poglavlje 1

Sastanak Pododbora za industriju, trgovinu, carine i poreze održan je putem video linka 19.10.2020. godine u Ministarstvu za evropske integracije. 

Učesnici i predstavnici MP za Pregovaračko poglavlje 1 - „Kretanje roba“ su Evropskoj komisiji predstavili  napredak u harmonizaciji u okviru ovog poglavlja, odnosno napredak u usklađivanju sa pravnim tekovinama EU i potrebnim kapacitetima za implementaciju propisa.

Sednica Pododbora je održana u skladu sa ranije planiranom Agendom.