Aktuelnosti

Početak letnjeg računanja vremena u 2021. godini

Letnje računanje vremena u 2021. godini počinje 28. marta 2021. godine

Na osnovu Zakona o računanju vremena ("Službeni list SCG", br. 20/06), letnje računanje vremena u 2021. godini počinje 28. marta 2021. godine u 2 h, 00 min, 00 s, tako što se, pomeranjem za jedan čas unapred, vreme u 2 h, 00 min, 00 s računa kao 3 h, 00 min, 00 s.

 https://www.youtube.com/watch?v=7Ds-3Cp1d80