Aktuelnosti

Održan sastanak CEFTE

U okviru CEFTE, održan je četvrti eksplanatorni sastanak iz oblasti Infrastrukture kvaliteta 9. aprila kome su prisustvovali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Severene Makedonija, Moldove, Crne gore, Srbije i Kosova*, u organizaciji CEFTA sekretarijata.

9. aprila 2021. godine, u organizaciji CEFTA sekretarijata, održan je četvrti eksplanatorni sastanak iz oblasti Infrastrukture kvaliteta kome su prisustvovali predstavnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Severene Makedonija, Moldavije, Crne gore, Srbije i Kosova*.

Sastanku su prisustvovali i predstavniciDG NEAR, DG GROW, GIZ i WB6 CIF.

CEFTA strane za potrebe programa uzajamnog priznavanja u oblasti infrastrukture kvaliteta predložile su sledeće grupe proizvoda:

1.Albanija : električna oprema i tekstil

2.Bosna i Hercegovina: lična zaštitna oprema

3.Severena Makedonija: građevinski proizvodi, LVD i mašine

4.Moldavija: lična zaštitna oprema, LVD i građevinski proizvodi

5.Crna gora: lična zaštitna oprema, i građevinski proizvodi

6.Srbija: lična zaštitna oprema, i električna oprema (LVD, EMC, mašine)

7.Kosovo*: građevinski proizvodi i lična zaštitna oprema

Konstatovano je da se očekuje jasna situacija u pogledu delegiranih prioriteta do kraja godine (izbor jedne grupe proizvoda koja bi bila zajednička za sve strane).

Predstavnici WB6 CIF, su predstavili perspektive razvoja privatnog sektora i značaj saradnje CEFTA i WB6 CIF kako bi se postigli što bolji rezultati.

Ukazano je na značaj industijskih proizvoda kao što su proizvodi automobilske indistrije, metalske industrije i prehrambenih proizvoda.

Predstavljeni su TAIEX eksperti g.din Jan Deconinck i g.din Borut Matkovic koji će raditi procenu stanja (gap assessment) za Poglavlje 1. Slobodno kretanje roba, i pripremiti projektne zadatke za QI projekat.

Tema drugog dela sastanka je bio Tržišni nadzor i pitanja oko izbora aplikacije koju bi koristili organi tržišnog nadzora CEFTA strana.