Zakonodavne novine

OBJAVLjEN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANjA USAGLAŠENOSTI PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA NA OSNOVU PROPISANE DOKUMENTACIJE

Pravilnik o načinu utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala na osnovu propisane dokumentacije objavljen je 29. maja 2012. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 54/12 i stupa na snagu 6. juna 2012. godine

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način utvrđivanja usaglašenosti predmeta od dragocenih metala sa propisanim zahtevima na osnovu propisane dokumentacije, kao i sadržina te dokumentacije.