Zakonodavne novine

Uredba o notifikaciji i informisanju o tehničkim propisima, ocenjivanju usaglašenosti i standardima

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 95/22 od 26. avgusta 2022. godine objavljena je Uredba o notifikaciji i informisanju o tehničkim propisima, ocenjivanju usaglašenosti i standardima

Uredba o notifikaciji i informisanju o tehničkim propisima, ocenjivanju usaglašenosti i standardima objavljena je u „Službenom glasniku RS”, broj 95/22 od 26. avgusta  2022. godine.

Stupanjem na snagu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS”, broj 49/21) nametnula se zakonska obaveza donošenja Uredbe o notifikaciji i informisanju o tehničkim propisima, ocenjivanju usaglašenosti i standardima.Kada se ima u vidu ustanovljavanje informativnog centra za proizvode, jasno je da je donošenje navedene Uredbe i posledica neophodnosti potpunog usaglašavanja sa Uredbom (EU) 2019/515 o uzajamnom priznavanju proizvoda koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici. Naime, navedena evropska regulativa prepoznaje tzv. Kontaktne tačke za proizvode, kao institute koji imaju važnu ulogu u olakšavanju komunikacije između nacionalnih organa i privrednih  subjekata, širenjem informacija o specifičnim propisima za proizvode, kao i o tome kako se načelo uzajamnog priznavanja primenjuje u pojedinim državama članicama, a u cilju olakšanja slobodnog kretanja robe.