Zakonodavne novine

Pravilnik o načinu postupanja sa predmetima od dragocenih metala u okviru nadzora

U „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 112/22 od 12. oktobra 2022. godine objavljen je Pravilnik o načinu postupanja sa predmetima od dragocenih metala u okviru nadzora

Pravilnik o načinu postupanja sa predmetima od dragocenih metala u okviru nadzora objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 112/22 od 12. oktobra 2022. godine. Ovaj pravilnik stupa na snagu 20. oktobra 2022. godine.