Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila objavljen je 9. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 2/13 i stupio je na snagu 17. januara 2013. godine

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti merila objavljen je 9. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 2/13 i stupio je na snagu 17. januara 2013. godine.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način utvrđivanja ispunjenosti uslova za imenovanja, vođenje registra imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila, kao i prijavljivanje imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti merila odgovarajućoj međunarodnoj organizaciji

.