Zakonodavne novine

Objavljen Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala

Pravilnik o državnim žigovima za predmete od dragocenih metala objavljen je 23. januara 2013. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 7/13, stupio je na snagu 31. januara 2013. godine sa početkom primene po isteku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, odnosno od 1. februara 2014. godine

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste, oblici, izgled i način izrade državnih žigova koji se upotrebljavaju za označavanje stepena finoće predmeta od dragocenih metala